Vilka argument för och emot en komplett ringled runt Stockholms innerstad finns?
Risken för trafikinfarkt är stor. Nacka komun skall växa med mer än 35 tusen invånare fram til 2013. Det är ett helt Borlänge som skal flytta in och pendla till alla Stockholms kranskommuner. Även kollektivtrafik kommer att kunna nyttja en östlig förbindelse. Kombinerat med kollektiv sjöfarat blir det en elegant lösning. En övergripande plan för kollektivttrafik, cykling och e-fordon efterfrågas. Om stockholmsregionen skall växa  med 35 procent på tolv år behövs mer satsning på infrastrukturlösningar. Essingeleden är Sveriges mest trafikerade vägsträcka. På Essingeleden färdas över 140 000 fordon varje dygn men är dimensionerad för 80 000. I dag tvingas trafiken in i stadskärnan för att ta sig till den andra sidan av regionen. Det leder bland annat till att kollektivtrafiken får köa in till Slussen. Gröna länken skulle avlasta Södra länken, Söderleden, Klarastrandsleden, Centralbron och Essingeleden. Det skulle spara tid för alla som pendla och möjliggör pendling i hela regionen.

Stockholmarna ägnar i dag mer tid åt pendling än att ha semester. I snitt går ca 6 veckor om året av stockholmarnas tid åt till pendling. Det är fullt på vägarna, i bussar och tåg samtidigt som regionen växer med nästan 40 000 människor varje år. Det gör att vi måste förbättra kapaciteten för kollektivtrafiken, på våra cykelbanor och på vägarna.

-Utöver bussar finns också möjlighet att bygga spår genom Gröna länken.
-Det skulle bland annat innebära att Tvärbanan kan förlängas och att fler människor har möjlighet att resa kollektivt. Beräkningar visar att hälften av all trafik, inklusive gods- och övrig yrkestrafiken som går genom tunneln, skulle vara kollektivtrafik.
-Elbilarna är redan här, elvägar är på gång och självkörande fordon kommer snart att synas på gatorna. Gröna länken skulle redan från början vara byggd för nästa generations hållbara lösningar.-Gröna länken skulle avlasta innerstaden på biltrafik. Det skulle möjliggöra att gatorna lämnas fria för cyklar och fotgängare men också förbättringar av stadsmiljön som uteserveringar och utvecklad handel.

Orminge -Täby – en timme och 14 minuter
Sollentuna – Farsta – en timme och 28 minuter
Gärdet – Gustabvsberg -en timme 16 minuter

Läs mer på Gröna Länken

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zmj0-uNIvc