”Framtidens vård är Nära vård” skriver Sveriges kommuner och landsting på sin hemsida.

Kloka tankar tycker vi redaktionen. Läs mer på SKL och se deras videofilm här.
Den är tillgänglig till och med 2023

Vård och omsorg ska finnas när och där den gör mest nytta.  Nu pågår en omställning av vården i kommuner, landsting och regioner, som ska leda till att fler patienter behandlas i tid och att färre åker till akuten i onödan. I Nära vård är patienten delaktig i sin egen vård och den utgår från individens förutsättningar och behov.

Se filmen här.