Varför startade KOMMUNSAJTEN?​

Det finns 290 kommuner och 20 regioner i Sverige. Alla dessa har egna webbsidor med massvis av information, men ingen webbsida är den andra lik.

Detta gör det både tidskrävande och ibland väldigt svårt att hitta den information man söker. Vi tror på hållbar utveckling och långsiktig samhällsnytta.
Därför har vi skapat Kommunsajten

Vad är syftet med Kommunsajten?

Kommunsajten är ett nav och en strategisk samarbetspartner mellan arbetsmarknad, leverantörer, näringsliv och offentlig sektor för att skapa hållbar tillväxt.

Det är också en plats för kommuner och regioner att lyfta fram sina varumärken för att attrahera kompetens, invånare, turism och näringsliv.

Till vem vänder sig Kommunsajten?

På Kommunsajten finns all information till Sveriges kommuner och regioner samlat på ett och samma ställe.

Det ska vara enkelt att hitta den information man söker.

Oavsett om du är ett företag, en privatperson eller en kommun och region 

När startade Kommunsajten?

Kommunsajten startade första kvartalet, våren 2019.

Vem ligger bakom Kommunsajten?

Kommunsajten är ett idéburet initiativ för att skapa samhällsnytta.

Vi som grundat Kommunsajten har ett brinnande intresse för kommunikation, ledarskap, hållbarhet och samhällsutveckling.

Vilka besöker Kommunsajten?

Alla som vill ha information om Sveriges alla 290 kommuner och 20 regioner.

Både privatpersoner, företag samt kommuner och regioner.

Vilken information finns på Kommunsajten?

På Kommunsajten kan du på ett enkelt sätt hitta information om Sveriges alla 290 kommuner och 20 regioner.

Kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän, kommuninformation, lediga jobb, näringsliv, upphandlingar, turism med mera.

Vilka är Kommunsajtens målgrupp?

Kommunsajtens målgrupp är alla som är intresserade av Sveriges 290 kommuner och 20 regioner.

Privatpersoner som söker jobb i offentlig sektor.

Privatpersoner och familjer som vill utforska nya kommuner att flytta till.

Privatpersoner som vill besöka nya platser.

Vilka är Kommunsajtens målgrupp?


Företagare och näringsliv som söker nya etableringsorter

Leverantörer som söker information om upphandlingar

Press, media, och näringsliv som snabbt vill hitta information om och kontaktuppgifter till kommuner och regioner.

Vilka är Kommunsajtens målgrupp?

Kommuner och regioner som vill nå ut med sitt varumärke och attrahera ny arbetskraft, nya kommuninvånare och företag.

Vilka besöker Kommunsajten?

Alla som vill ha information om Sveriges alla 290 kommuner och 20 regioner. Både privatpersoner, företag samt kommuner och regioner.

Hur många unika besökare har Kommunsajten?

Cirka 1500 unika besökare/vecka. Kommunsajten har över 2000 följare på Linkedin. Uppgifterna gäller sommaren 2019. 

Vi genomför kontinuerliga marknadsaktiviteter.  

Vilka kommuner OCH REGIONER finns på Kommunsajten?

På Kommunsajten kan man hitta Sveriges samtliga 290 kommuner och 20 regioner.

Domännamnet www.regionsajten.se är kopplat till Kommunsajten.se

Vad är skillnaden mellan basutbudet och ett premium-medlemskap?

Basutbudet ger dig tillgång till samma grundstruktur och sökfält som premium-medlemskapet. Här länkas du till kommunerna och regionernas egna webbsidor. 

Med premium-medlemskapet får du tillgång till ännu mer och utförligare information. Exempelvis kontaktuppgifter till alla allmännyttiga bostadsbolag. 

Du har även möjlighet att annonsera och marknadsföra din kommun, region eller ditt företag på Kommunsajten.

Varför ska jag som kommun, region eller företag ha ett premium-medlemskap?

Genom premium-medlemskapet får du tillgång till ännu mer och utförligare information. 

Du kan exempelvis få kontaktuppgifter till Sveriges alla allmännyttiga bostadsbolag. 

Du har även möjlighet att annonsera och marknadsföra din kommun, region eller ditt företag på Kommunsajten.

Vad kostar ett premium-medlemskap?

Kostnaden för ett premium-medlemskap baseras på antal invånare i kommunen. 

Ett premium-medlemskap för företag baseras på företagets omsättning.

Kontakta oss för att få pris för just din kommun eller ditt företag.

Hur marknadsförs Kommunsajten?

Kommunsajten marknadsförs digitalt på sociala medier: LinkedIn, Facebook och Instagram. 
Vi jobbar med sökoptimering och använder oss av affiliate marketing/performance marketing.

Vi jobbar med att få människor att sprida vår plattform via sociala medier, peer to peer, vi deltar deltar aktivt på mässor, kommundagar och i Almedalen m.m

Hur säkerställer Kommunsajten att all information uppdateras och är korrekt?

En gång per månad går vi igenom alla 290 kommuner och 20 regioners egna webbsidor, för att säkerställa att informationen vi har är korrekt och uppdaterad.

Vi följer även de kommuner och regioner som finns på sociala medier, samt tar del av deras nyhetsbrev.

Äger Kommunsajten rätt till bilderna på hemsidan?


Bilderna på Kommunsajten är i huvudsak licensfria bilder.

Bilderna kommer från flera källor bland annat Shutterstock med användningsrätt. 

Men även privata bilder tagna av Kommunsajten men även licensfria bilder från Pixabay, Pexels, Unsplash, Freepik, Nationalmuseum, pressbilder samt Wikimedia Commons.

Hur följer Kommunsajten GDPR?

Kommunsajten samlar inte in känsliga personuppgifter och skyddar och respekterar din integritet.

Dina personuppgifter används endast till att administrera ditt konto och tillhandahålla begärda produkter och tjänster.

Om du ger ditt medgivande till att vi får kontakta dig ska du markera kryssrutan nedan för föredraget kontaktsätt.

Samlar Kommunsajten in personlig information?

Kommunsajten kan komma att samla in  IP-adresser och geografisk position, för att ta fram statistisk data om besökarens beteende och mönster.

Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.

Kommunsajten kan komma att samla in professionell information kopplat till organisation såsom yrke, titel, telefonnummer och e-postadress kopplat till organisationen.

Hur kontaktar man Kommunsajten?

Bilderna på Kommunsajten är i huvudsak licensfria bilder.

Bilderna kommer från flera källor bland annat köpta bilder från Shutterstock med användningsrätt,  privata bilder tagna av Kommunsajten men även licensfria bilder från Pixabay, Pexels, Unsplash, Freepik, Nationalmuseum, pressbilder samt Wikimedia Commons.

Hur gör jag om jag upptäcker felaktiga uppgifter?

Kommunsajten kan rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. 

Vår kundtjänst har som ambition att återkomma med ett svar och rättelse 
inom 24 timmar.

Hur vet jag om Kommunsajten sparat mina uppgifter?

Välkommen att kontakta Kommunsajten för att begära ut ett utdrag av eventuellt sparade uppgifter. 

Epost: hej(a)kommunsajten.se

Telefon: 010 516 42 42