Företag och näringsliv

Vi hjälper dig att göra bättre affärer med offentlig sektor.

HITTA RÄTT KONTAKT

Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt beslutsfattare i offentlig sektor. Det kan vara politiker eller tjänstemän inom näringsliv, stadsbyggnad, inköp, administration, turism, ekonomi, HR, kommunikation och press.

I Sverige finns det  290 kommuner och 20 regioner spridda över hela landet. Dessutom finns det över 1800 kommunala bolag och nästan 150 regionala bolag.

Nästan 1.500.000 människor jobbar i offentlig sektor 

upphandling

Vi hjälper dig att hitta rätt i upphandlingsprocessen.Det gäller både LOU, Lagen om Offentlig Upphandling  och LOV, Lagen om Valfrihetssystem. Värdet av alla upphandlingar i Sverige är nästan 700 miljarder årligen.

Kommunerna svarar för nästa 70 procent av alla upphandlingar. Tjugofem procent av alla upphandlingar avser anläggningsarbete. Att tidigt ta en dialog med upphandlande organisation. gynnar alla parter.

Stadsbyggnad

Vi hjälper dig att hitta rätt. Stadsbyggnad handlar om stadsutvecklingsprocesser och samhällsplanering för att skap rum för människor i offentlig miljö. 

Det finns stort värde och intresse av stadsutveckling. Samtidigt kostar det stora pengar och många ställer sig frågan av hur detta skall finansieras? 

Göteborgs stad löste detta genom att ge ut en grön obligation på 500 MKR. Inom en knapp inkom det bud på över en en miljard SEK.