Antal människor som arbetar har ökat med 90 000 personer.

Ökningen från 268 tusen till 398 tusen  beror framför allt på att antalet sjuka, framför allt de med sjukersättning, har blivit färre.

En väl fungerande arbetsmarknad tar tillvara på människors kompetens och vilja att arbeta. En hög sysselsättning är en central del av den svenska modellen. Arbete skapar resurser för välfärd och mer jämlik och jämställd fördelning.

KÄLLA: SCB, AKU, REGERINGENS BUDGETPROPOSITION FÖR 2018