För att muntra upp alla, visar aktuell statistik, att antalet sysselsatta ökade med nittiofyratusen i december 2018 jämfört med året innan

Antal män i arbete uppgick tre miljoner åtta hundra sex tusen  (3 806)
Antal kvinnor i arbete är: tre miljoner åtta hundra sex tusen  (3 679

Statistiknyhet från SCB 2019-01-24 klockan 9.30

Hitta mer information på SCBs hemsida.
https://www.scb.se/hitta-statistik/