Under 2018 har 42 dödsfallolyckor relaterade till arbete rapporterats i Sverige.  Fordonsindustrin och lastbilschaufförer är utsatta. Industriarbetare, byggarbetare, jordrbrukare samt skogsbrukare är mest drabbade.
Fall- och klämskador toppar statistiken.
Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar såsom hjärtinfarkter med mera ingår inte.

Läs mer på Arbetsmilöverkets hemsida

Arbetsmilöverket