Det blir allt viktigare  att upppdatera kunskaper genom hela yrkseskarriären. Det menar Henna Virkkunen som är Europaparlamentariker i Samlingspartiet i Finland. Inom Europeiska unionen sattes för tio år sedan målet att vara världens mest konkurrenskraftiga område 2020. Målet skulle man försöka nå genom att höja utbildningsnivån och stärka kompetensen samt investera mer i forskning och produktutveckling.

Läs mer här!

Källa: Hufvudstadsbladet