Vi gillar Vingåkers slogan som lyder ”En promille kan inte ha fel!” Kanske gällde det i forna dagar också?

Namnet Vingåker kan härledas från trettonhundratalet och ordet Wikinghaker, haker betyder åker och syftar sannolikt på en forntida samlingsplats. Ordet Viking, ’vikbornas’ avser troligen ett större vattenrikt område kopplat till Vingåkersån. Försök och föreställ dig hur det kunde ha sett ut.

Numer står Vingåker som förebild för politiker och tjänstemän i Bryssel och EU när det gäller fiberutbyggnad. Kanske har det att göra med den kommunikativa samlingsplatsen från Vikingatiden?

Läs mer på kommunens hemsida Vingåkers kommun.

En annan slogan som vi gillar är Åmåls kommun, den är både humoristisk och elegant. Alltid något, sa han som fick se Åmål Åmåls kommun.