Det sker en attitydförändring till arbetsformer överlag. För att generalisera det hela är de äldre generationerna på arbetsmarknaden mer lojala till sin organisation och profession.

De yngre generationerna ” Millienials” och ”Generation Z” har en annan inställning till lojalitet där man vill arbeta med en organisation och inte för den.

Enmansföretagen ökar, 75 procent av alla företag består av bara en person. Det finns studier som visar att många kan tänka sig en annan arbetsform än tillsvidareanställning.

Samtidigt har egenanställningsföretagen gjort sitt inträde på marknaden. Ett egenanställningsföretag agerar som en slags administrativ arbetsgivare och sköter administration som fakturering, lön och skatter mot provision.

Här finns möjligheter för företag att generera arbetstilfällen och skapa tillväxt genom att använda sig av kompetenta egenanställda som en del av en långsiktig och mer flexibel kompetensförsörjning.