Allmän löneavgift ingår i de avgifter som en arbetgivare betalar för att få ha förmåpnen att ha dig som anställd.
Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 procent på lönen. Den avgiften ser du som är löntagare inte i ditt skattebesked. Arbetsgivaravgifterna finansierar olika socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning.

Den allmänna löneavgiften finansierar ingen försäkringsförmånoch höjs nu med 0,9 procent till 11,62 procent.  Det vill säga mer än en tredjedela av den totala arbetsgivaravgiften. När avgiften infördes 1995 låg den på 1,5 procent.
Betänk att det är en skatt som inte finansierar några som helst förmåner för dig som arbetstagare.

Om du tjänar 100.000 kronor före skatt betalar din arbetsgivare 31.420 kronor i arbetsgivaravgifter. Varav 11.620 kronor är en Allmän löneavgift.
En skatt som betalas av din arbetsgivare till staten för att ha förmånen att ha dig som anställd.

Vore rimligt med transparenta skatter och hur de allokeras.
Vad tycker du?

Läs gärna mer på den eminenta nyhettjänsten fPLus som är en nyhetstjänst för företagssamma här.