Sverige är fantastiskt. Utveckla besöksnäringen i din kommun och region.

Destinationsmarknadsföring är viktigt för att få besöksnäringen att växa. Turism är en av de näringar som skapat flest arbetstillfällen i hela landet. Besöksnäringen har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska kommuner och regioner. Redaktionen på Kommunsajten har kartlagt hur regioner och kommuner marknadsför sig.

Sverige som destination har en fanstastisk potential att attrahera besökare från hela världen. För att lyckas med detta krävs kunskap och samarbete för att kunna skapa erbjudanden som lockar till längre vistelser. En långsiktigt hållbar besöksnäring berör aktörer på olika nivåer. Det krävs samverkan mellan privat och offentlig sektor. Politisk vilja och förståelse, lokal, regional och nationell samverkan.

Turistindustrin kommer att vara en av Sveriges viktigaste näringsområden inom några år. Därför är det också viktigt att detta mäts i syfte att få en ökad förståelse för näringen. Det kallas för inkvarteringsstatistik. Här mäts bland annat antal gästnätter på hotell, vandrarhem, campingplatser, stugbyar och i privata hem och hus.

Privat förmedling av övernattningsmöjligheter ökar

Det nya fenomenet med privat bostadsuthyrning via företag som AirBnB växer också. Ungefär 500.000 personer använde Airbnb i Sverige 2017 enligt dem själva. Men även andra aktörer finns med delningstänster och uhyrningstjänster såsom Intervac, Homelink, Homeexchange och Homeaway. Frågan är om detta är mätbart på samma sätt, när människor byter bostad med varandra, och på så sätt bor gratis på semestern.

Störst procentuell ökning i Värmland

De fem mest besökta regionerna i Sverige var Region Stockholm, Region Västra Götaland, Region Dalarna, Region Skåne samt Region Jämtland. Region Värmland had den procentuellt största ökningen. Kan det bero deras destinationsmarknadsföring, Visit Värmland?

Antal besök borde rimligen öka ytterligare under 2019 med tanke på att den svenska kronkursen gör det billigare att semestra i Sverige.

Många regioner och kommuner gör ett fantastiskt marknadsföringsjobb. Trots det finns det säkerligen mer att genomföra. På Kommunsajten kan man hitta bra destinationer i Sveriges alla kommuner och regioner.

2018 hade Sverige 65 miljoner övernattningar på kommersiella boenden. Det var en ökning med 1,8 miljoner övernattningar jämfört med året innan. Den största ökningen kom från besökare från andra länder.

Några exempel på kommunal destinationsmarknadsföring

Norrköpings kommun framstår som en lysande stjärna på himlen Men man kan fundera över namnet på sajten,  Letscreate.norrkoping.se. Även Jokkmokks kommun är en förebild i sin marknadsföring med Destinationjokkmokk.

317 miljarder kronor

Det finns stora pengar att hämta menar Visita som är den svenska besöksnäringens branschorganisation. Värdet på besöksnäringen är 317 miljarder kronor enligt Tillväxtverket, men kunde vara mycket högre fastslår Visita.

Strategi för turistnäringen.

En strategi för at utveckla turismen i Sverige har tagits fram av Svensk Turism samt Visit Sweden. Värdet av besöksnäringen skall fördubblas till 2020. Vi gillar att långsiktig hållbar besöksnäring har inkluderats i målen.

Besöksnäringen växer. Sverige är fantastiskt.
Besöksnäringen växer. Sverige är fantastiskt.