Att företag tar ett ökat samhällsansvar blir mer och mer vanligt.

Medlemsorganisationen Social Venture Network ar­be­tar för lång­sik­tig håll­bar­het  i näringslivet. Med­lem­mar­na är fö­re­tag som ar­be­tar med frå­gor om god etik, mil­jö­hän­syn och so­ci­alt an­svar. Här hittar man Swedbank, Max, Nordea, Skandia, Folksam, NCC, Röda Korset, Vasakronan, Världsnaturfonden med flera.

IKEA har tagit initiativ till att stödja sociala entreprenörer i världen.

Social Entrepreneurs – Co-creating change.

IKEA Sociala Entreprenörer – Medskapande förändring.

Sociala entreprenörer verkar för att göra vardagen bättre i sina samhällen. De använder affärsverksamhet som ett sätt att ta itu med sociala och miljömässiga utmaningar, som att minska fattigdomen och stärka kvinnors utsatthet.

Se deras film här