Antalet sysselsatta ökade i oktober 2018 med 108 000 jämfört med oktober 2017.

Arbetslöshetstalet minskade med 0,8 procentenheter till 5,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visade på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta och på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,3 procent.

Källa: SCB