Nästan 5, 2 miljoner personer är sysselsatta i arbete under tredje kvartalet 2018. Det är en ökning med 79 000 personer jämfört med samma kvartal föregående år. Andelen arbetslösa uppgick till 6,1 procent, vilket motsvarar 335 000 personer.

Källa: SCB